W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy

Jakimi sposobami może zostać wykonana wycena firmy
Podczas działania każdej firmy pojawić się mogą przypadki, kiedy z jakiegoś powodu niezbędne będzie oszacowanie jej wartości. Może to być na przykład sprzedaż lub kupno takiego przedsiębiorstwa, jego podział lub też wzięcie jakiegoś kredytu w banku. Pozwoli to wszystkim stronom zorientować się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. Zależnie od potrzeb wycena spółek przeprowadzona być może na kilka różnych sposobów. Stosunkowo często stosuje się podejście majątkowe, w którym od sumy zgromadzonych aktywów są odejmowane ewentualne pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta wycena się sprawdzi, dlatego też można też użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym wartość firmy ustalona zostaje na podstawie planowanych dochodów, z ujęciem istniejących kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma zostaje porównana z pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w jakiejś branży, i w oparciu o to zostaje oszacowana jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.